Bülten Aboneliği Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Gülsan Çelik Eşya Turizm İnşaat San. ve Tic. Şti. (“Gülsan”) tarafından hazırlanmıştır. 

MERSİS Numarası: 0421019178200016
Adresi: Mahmutbey Mah. 2416 Sok. No:4 Aktem Plaza E-2 Blok K:7 D:52 Bağcılar/İstanbul
Telefon: 0 212 659 07 75        Faks: 0 212 659 83 05                   E-mail: [email protected]

Gülsan şahsına ait e-posta adresini; reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir. 

E-posta adresinizi, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak tanıtım, itibar yönetimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; tedarikçiler, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.gulsan.com.tr adresinde bulunan Gülsan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Gülsan’a ileterek yapılabilir. 

Gülsan Çelik Eşya Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.