KVKK – Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Gülsan Çelik Eşya Turizm İnşaat San. ve Tic. Şti. (“Gülsan”) tarafından hazırlanmıştır. 

MERSİS Numarası: 0421019178200016
Adresi: Mahmutbey Mah. 2416 Sok. No:4 Aktem Plaza E-2 Blok K:7 D:52 Bağcılar/İstanbul
Telefon: 0 212 659 07 75        Faks: 0 212 659 83 05                   E-mail: [email protected]

Gülsan, müşteri ve müşteri temsilcilerine ait: Ad, soyad, TC. kimlik no, imza, adres, e posta adresi, cep/telefon numarası, hukuki işlem, ödeme bilgileri, fatura, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgileri, sipariş bilgisi, randevu bilgisi, finans bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, ürün iade bilgisi, randevu bilgisi, talep bilgisi, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, anket verileri, talep veya şikâyet verileri, giriş çıkış kayıt bilgileri, web site verileri, çerez kayıtları, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi, tarayıcı bilgileri, IP adresi, IP konum verileri, üye olduğu tarih, işlem güvenliği bilgileri, kullanıcı parolası, başvuru formu doldurulma tarihi, üye olduğu tarih, aldığı veya almadığı teklifler, kamera kayıtları verilerini; firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması amaçlarıyla işlemektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, itibar yönetimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.gulsan.com.tr adresinde bulunan Gülsan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Gülsan’a ileterek yapılabilir.

Gülsan Çelik Eşya Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.