Kalite Politikamız 

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, standartlara uygun üretim yapmak ve mükemmelliğe yaklaşmaktır. 

Bunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki ilkeleri esas aldık:

• Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak ve tutmak,

• Bir defada kaliteli üretim yapmak,

• Rekabet edici maliyetle üretim yapmak,

• Ürünü zamanında teslim etmek,

• İşlerimizde “sürekli gelişme” ilkesine göre hareket etmek,

• İmal ettiğimiz bütün ürünlerin tasarım,kalite ve servisinde piyasanın öncüsü olmak,

• Ürünlerin tasarım ve kalite düzeyi sürekli geliştirilerek müşteri beklentilerini takip etmek,

• Meydana gelen uygunsuzlukların bir daha oluşmaması için çözümler üretmek,

• Firma çalışanlarımızın huzur ve güven içerisinde çalışmasını takip etmek,

• Firma çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vererek, çalışanların verimliliğini arttırmak ve iş güvenliğini sağlamak,

• Dünya piyasalarındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,

• Topluma, çevreye ve insana saygılı olmak.